Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Luật Sư Ly Hôn"

Luật Sư Ly Hôn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luật Sư Ly Hôn.

Xin luật cho tôi hỏi về quyền được nuôi con khi ly hôn?

Xin <strong>luật</strong> <strong>sư</strong> cho tôi hỏi về quyền được nuôi con khi <strong>ly</strong> <strong>hôn</strong>?
Tôi và vợ tôi do không hợp nhau lên chia tay và chúng tôi đang tranh chấp quyền được nuôi con, tôi xin trình bày như sau: Truóc kia tôi làm trong nhà nước nhưng do khó khăn nên tôi đã nghỉ làm và hiện giờ tôi đang làm cho doanh nghiệp tư nhân kinh doanh về vật liệu xây dựng nhưng mới đi làm được 3 tháng lương tôi được trả là 14 triệu/tháng nhưng chỗ tôi làm cách nhà ở hiện tại là 70km nhưng sáng đi tôi về bằng xe ô tô của tôi.