Luat Minh Khue

luật sư tư vấn bảo hiểm

luật sư tư vấn bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật sư tư vấn bảo hiểm

Tư vấn cách tính bảo hiểm xã hội ?

Tư vấn cách tính bảo hiểm xã hội ?
Xin chào luật sư. Tôi có câu hỏi nhờ giúp đỡ: Tôi đang làm cho 1 doanh nghiệp nước ngoài,nếu tôi xin nghỉ việc thì cách tính tiền bảo hiểm xã hội sẽ được tính như thế nào ? Xin cảm ơn luật sư.

Tư vấn về lãnh bảo hiểm xã hội một lần ?

Tư vấn về lãnh bảo hiểm xã hội một lần ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Tôi đóng BHXH bắt buộc được 1 năm 3 tháng thì tôi nghỉ làm. Tới tháng 04 năm 2014 tôi mới được lãnh tiền BHXH trợ cấp 1 lần. Khoảng thời gian tôi đóng bhxh như sau:

Tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản ?

Tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Hiện vợ tôi đang có bầu được 8 tháng đến đầu tháng 12 năm 2013 thì sinh (Dự kiến 15 tháng 12 năm 2013). Vợ tôi đã thực hiện đóng bảo hiểm từ tháng 1 năm 2013.