Luat Minh Khue

luật sư tran tụng

luật sư tran tụng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật sư tran tụng

Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án

Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án
Trong những năm qua, tranh chấp lao động tại Việt Nam không ngừng tăng nhanh về số vụ việc cũng như tính chất phức tạp ngày càng cao. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng trong việc xử lý các tranh chấp lao động phát sinh, cụ thể Công ty luật Minh Khuê tham gia tố tụng tại tòa án các vụ án, vụ việc lao động sau: