Luat Minh Khue

luật tòa án

luật tòa án - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật tòa án

Nên thay đổi trang phục ngành Tòa án nhân dân

Nên thay đổi trang phục ngành Tòa án nhân dân
Nghị quyết số 221/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 9/1/2003 về trang phục đối với cán bộ công chức ngành Toà án và Hội thẩm thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước đối với đời sống cán bộ công chức ngành Toà án.