Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật thế giá trị gia tăng"

luật thế giá trị gia tăng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật thế giá trị gia tăng.

Mức phụ cấp công tác phí ?

Mức phụ cấp công tác phí ?
Chào luật sư! Luật sư có thể cho tôi biết theo TT96/2015 quy định về công tác phí thì từ năm 2015 trở đi, mức phụ cấp công tác phí được xác định theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp.