Luật sư tư vấn về chủ đề "lựa chọn danh sách ngắn"

lựa chọn danh sách ngắn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lựa chọn danh sách ngắn.

ngắn hạn ở nước ngoài

 <strong>ngắn</strong> hạn ở nước ngoài
phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm