Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lừa dối nhận thưởng"

lừa dối nhận thưởng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lừa dối nhận thưởng.

Tranh chấp lao động: Sai thải nhân viên vì lừa dối nhận thưởng

Tranh chấp lao động: Sai thải nhân viên vì lừa dối nhận thưởng
Năm 2005, anh T. (quận Phú Nhuận, TP.HCM) ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn để làm công nhân cho một công ty của Nhật Bản có chi nhánh tại Việt Nam. Năm 2007, công ty thông báo hứa thưởng cho nhân viên cũ có công giới thiệu nhân viên mới vào công ty. Nếu người mới ký hợp đồng và làm việc dưới hai tháng thì người giới thiệu được thưởng 50 ngàn đồng, làm trên hai tháng thì thưởng 100 ngàn đồng, làm trên sáu tháng thì thưởng 150 ngàn đồng.