Luat Minh Khue

luaạt sư nhà đất

luaạt sư nhà đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luaạt sư nhà đất

Quy định bồi thường đất đai khi nhà nước thu hồi?

Quy định bồi thường đất đai khi nhà nước thu hồi?
Thưa luật sư, Tôi tên là Đạt, đang có vấn đề liên quan đất đai cần luật sư tư vấn giùm: Lúc xưa nhà tôi có khoản 35.000m2. Để phục vụ cho việc xây trường Đại Học nên nhà nước đã thu hồi hết nhưng vấn đề các nhà hàng xóm đều hưởng đền bù, riêng nhà tôi vẫn chưa được vì bị nói là đất địa chủ.