Luật sư tư vấn về chủ đề "Luận bàn về Pháp luật"

Luận bàn về Pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luận bàn về Pháp luật.

Luận bàn về Pháp luật

Luận bàn về Pháp luật
Vai trò định hướng ứng xử không chỉ thuộc về đạo đức mà còn thuộc về pháp luật. Những nhà triết học ngay từ thời cổ đại, cả ở phương Đông lẫn phương Tây, đều nói đến vai trò to lớn của pháp luật.