Luật sư tư vấn về chủ đề "luật Ấn độ"

luật Ấn độ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật Ấn độ.

Sơ lược về Triết học Ấn Độ cổ đại và trung đại

Sơ lược về Triết học Ấn Độ cổ đại và trung đại
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về Triết học Ấn Độ cổ đại và trung đại; Điều kiện ra đời của triết học Ấn Độ cổ, trung đại; Quá trình hình thành, phát triển; Tư tưởng bản thể luận ...

Phân tích các khía cạnh pháp lý của luật bảo vệ người tiêu dùng ở Ấn độ

Phân tích các khía cạnh pháp lý của luật bảo vệ người tiêu dùng ở Ấn độ
Ở Ấn Độ, Luật bảo vệ người tiêu dùng được thực thi vào năm 1986 nhằm hệ thống hóa các thủ tục pháp lý và luật pháp liên quan đến người tiêu dùng và được xem như là một trong những thành tựu nổi bật trong quá trình hệ thống hóa của Ấn Độ. Mục tiêu của Luật này là bảo vệ tốt hơn các quyền lợi của người tiêu dùng – bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hành vi gây thiệt hại như hàng hóa và dịch vụ khuyết tật, các hành vi thương mại không lành mạnh cũng như các dịch vụ lừa dối hoặc không chính đáng.