Luat Minh Khue

luật bảo hiểm xã hội năm

luật bảo hiểm xã hội năm 2015 - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật bảo hiểm xã hội năm 2015

Áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội thất nghiệp ?

Áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội thất nghiệp ?
Thưa Luật sự, em muốn hỏi: Công ty em có người lao động xin ghỉ việc và chốt sổ tháng 12/2014 nhưng do sổ BH của người đó có vấn đề phải điều chỉnh tới 15/01/2015 mới lấy được sổ BH.