Luat Minh Khue

Luật bảo hiểm xã hộii

Luật bảo hiểm xã hộii - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Luật bảo hiểm xã hộii

Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi mất CMND ?

Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi mất CMND ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Em đã đăng ký trợ cấp thất nghiệp với cơ quan bảo hiểm thất nghiệp, vì vậy hàng tháng phải ra khai báo để hưởng trợ cấp, em đã khai báo và nhận trợ cấp 1 tháng. Hiện tại hồ sơ khai báo mỗi lần là mang theo Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, giấy tờ tùy thân".