Luat Minh Khue

luật bảo vệ

luật bảo vệ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật bảo vệ

Con nuôi sẽ được Luật bảo vệ như con đẻ

Con nuôi sẽ được <strong>Luật</strong> <strong>bảo</strong> <strong>vệ</strong> như con đẻ
Hiện nay cả nước ta có trên 200.000 trẻ mồ côi không nương tựa, trẻ em khuyết tật và hàng vạn trẻ em bị nhiễm chất độc da cam…. Trong khi kinh tế khó khăn, Nhà nước chưa có đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng nhưng chỉ có 20.000 em được nhận làm con nuôi (trên 13.000 trong nước, trên 6.000 nước ngoài). Việc cho nhận con nuôi chỉ đạt 1/10 như hiện nay do chúng ta chưa có một hành lang pháp luật cho vấn đề này.

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ số điều của Luật Viễn thông và điều ...

Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Ngày 16/04/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phân bón. Theo đó: Đối với hành vi sử dụng phân bón không đúng hướng dẫn sử dụng ghi trên ...