Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn luật biển"

tư vấn luật biển | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn luật biển.

Nguyên tắc, phạm vi, trình tự giải quết tranh chấp trên biển theo quy định Công ước luật biển năm 1982 ?

Nguyên tắc, phạm vi, trình tự giải quết tranh chấp trên biển theo quy định Công ước luật biển năm 1982 ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Công ước luật biển năm 1982 quy định các nguyên tắc, phạm vi và trình tự giải quyết tranh chấp trên biển như thế nào ạ ? Luật sư có thể phân tích hoặc cung cấp một số thông tin về giải quyết tranh chấp trên biển theo công ước này được không ? Cảm ơn! (Nguyễn Tú, TP Hà Nội).

Tranh chấp trên biển là gì ? Phân loại các tranh chấp trên biển

Tranh chấp trên biển là gì ? Phân loại các tranh chấp trên biển
Thưa luật sư, tôi đang nghiên cứu về luật biển quốc tế - Xin hỏi: Khái niệm tranh chấp trên biển được hiểu như thế nào ? Có những loại, dạng tranh chấp trên biển nào ? Cho ví dụ về một số tranh chấp trên biển ? Cảm ơn luật sư! (Người hỏi: Ngô Minh Thắng - Tỉnh Bình Định).

Quy định của pháp luật Việt Nam về nghiên cứu khoa học biển

Quy định của pháp luật Việt Nam về nghiên cứu khoa học biển
Thưa luật sư, xin luật sư phân tích giúp tôi một số vấn đề pháp luật các quốc gia nói chung và pháp luật Việt Nam về việc nghiên cứu khoa học trên biển theo các quy định phù hợp với luật biển quốc tế được không ạ ? Em đã tìm kiếm nhưng thấy không có tài liệu về vấn đề này.Cảm ơn! (Thu Hà, TP Hà Nội)

Nghiên cứu khoa học biển là gì ? Quy định pháp luật quốc tế về nghiên cứu khoa học biển

Nghiên cứu khoa học biển là gì ? Quy định pháp luật quốc tế về nghiên cứu khoa học biển
Thưa luật sư, tôi học chuyên ngành thủy sản trong đó có một chuyên đề pháp lý về nghiên cứu khoa học biển theo quy định của các công ước, điều ước quốc tế (luật quốc tế). Luật sư hướng dẫn giúp tôi một số vấn đề liên quan đến chuyên đề này được không ? Cảm ơn! (Người hỏi: Tạ Thủy - ĐH Thủy Sản).

Khái niệm, đặc điểm của hoạt động khai thác chung trên các vùng biển ?

Khái niệm, đặc điểm của hoạt động khai thác chung trên các vùng biển ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Tại sao các quốc gia không thể ký thỏa thuận khai thác chung trên các vùng biển ạ ? Quy định của luật biển quốc tế (công ước luật biển) trong vấn đề này như thế nào ? Mong được luật sư tư vấn, giải đáp cho tôi hiểu được không ? Cảm ơn! (Người hỏi: Hồ Minh Nhật, tỉnh Nam Định).

Quy định luật biển quốc tế về phân định biển giữa các quốc gia ?

Quy định luật biển quốc tế về phân định biển giữa các quốc gia ?
Thưa luật sư, xin hỏi về cơ sở khoa học và cơ cở pháp lý để phân định chủ quyền về biển giữa các quốc gia là gì ạ ? Công ước luật biển năm 1982 có quy định về vấn đề phân định vùng biển hay không ạ ? Xin được hướng dẫn. Cảm ơn! (Người hỏi: Phương Nguyễn, TP Đà Nẵng).

Phân định biển là gì ? Mục đích, đặc điểm và ý nghĩa của việc phân định biển giữa các quốc gia ?

Phân định biển là gì ? Mục đích, đặc điểm và ý nghĩa của việc phân định biển giữa các quốc gia ?
Thưa luật sư, Xin hỏi: Các quốc gia có tranh chấp vùng biền thì có thể tự mình phân định đường biển bằng các hiệp định song hoặc đa phương hay không ? Điều kiện, ý nghĩa, đặc điểm của việc phân định biển theo công ước luật biển là gì ạ ? Cảm ơn! (Người hỏi: Thanh Huyền, sinh viên Đại Học Mở)

Thực tiễn xác định vùng nước quần đảo của một số quốc gia ?

Thực tiễn xác định vùng nước quần đảo của một số quốc gia ?
Thưa luật sư, tôi đang tìm các tài liệu pháp lý liên quan đến việc xác định vùng nước và quần đảo của một số quốc gia trên thế giới mà không có tài liệu nào cụ thể và chi tiết cả. Mong luật sư cung cấp thêm cho tôi một số thông tin về vấn đề này được không ? Cảm ơn!

Khái niệm Vùng trong công ước luật biển được hiểu thế nào ? Chế độ pháp lý của Vùng

Khái niệm Vùng trong công ước luật biển được hiểu thế nào ? Chế độ pháp lý của Vùng
Thưa luật sư, tôi đang nghiên cứu luật biển quốc tế cụ thể là công ước luật biển 1982 có thấy đề cập đến "khái niệm vùng", vậy cách hiểu khái niệm vùng trong luật biển như thế nào ? Luật sư giúp tôi phân tích các chế độ pháp lý liên quan đến vùng được không ạ ? Cảm ơn! (Ngô Duy Biển, Bắc Giang).

Các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ?

Các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ?
Thưa luật sư, tôi là một ngư dân thường xuyên phải đánh bắt xa bở mong được luật sư tư vấn về các vùng biển nào thì thuộc chủ quyền hoặc quyền tài phán (phán quyết, xét xử) của Việt Nam theo luật biển quốc tế ạ ? Cảm ơn! (Người hỏi: Trần văn Son, tỉnh Khánh Hòa).

Chế độ pháp lý của nội thủy theo luật biển quốc tế ?

Chế độ pháp lý của nội thủy theo luật biển quốc tế ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong vùng nội thủy được không ? Quyền tài phản của quốc gia ven biển trong nội thủy được quy định như thế nào trong luật biển quốc tế ạ ? Cảm ơn luật sư! (Người hỏi: Trần Minh Vượng, Tp Hải Phòng).