Luat Minh Khue

luật bình đẳng giới

luật bình đẳng giới - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật bình đẳng giới

Một tiêu chuẩn quốc tế về bình đẳng giới

Một tiêu chuẩn quốc tế về <strong>bình</strong> <strong>đẳng</strong> <strong>giới</strong>
Liệu có một tiêu chuẩn quốc tế cho bình đẳng giới? Và liệu chúng ta có thể áp dụng một tiêu chuẩn như vậy cho mọi công ty trên toàn thế giới để nam giới và nữ giới có cơ hội bình đẳng nhau?

bình đẳng giới năm 2009

 <strong>bình</strong> <strong>đẳng</strong> <strong>giới</strong> năm 2009
Luật Bình đẳng giới có hiệu lực thi hành được hơn 2 năm, thời gian chưa nhiều để triển khai thực

Giới thiệu luật thuế tài nguyên

<strong>Giới</strong> thiệu <strong>luật</strong> thuế tài nguyên
Thuế tài nguyên là một trong những công cụ tài chính, thể hiện vai trò sở hữu nhà nước đối với tài nguyên quốc gia và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của các tổ chức, cá nhân. Thuế tài nguyên hiện đang thực hiện theo Pháp lệnh thuế tài nguyên (năm 1998) và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên (năm 2008).

Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy <strong>giới</strong> thiệu
Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy giới thiệu thông dụng nhất đối với doanh nghiệp khi giới