Luật sư tư vấn về chủ đề "luật bóng đá"

luật bóng đá | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật bóng đá.

Đề án thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) dưới góc nhìn pháp lý

Đề án thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) dưới góc nhìn pháp lý
Giới truyền thông bị "cấm cửa" trong cuộc họp tổng kết cuối năm của làng bóng đã Việt Nam đã làm gọt nước tràn ly và những phát biểu của Ông Bầu Kiên phát súng báo hiệu cho một cuộc cách mạng thực sự của bóng đá Việt Nam. Mỗi người dân bằng chuyên môn, công việc của mình hãy đóng góp một phần công sức của mình để làm cho Bóng đá Việt Nam phát triển hơn.