Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật cầm cố"

luật cầm cố | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật cầm cố.

Luật cầm cố, thế chấp tài sản

Luật cầm cố, thế chấp tài sản
Khi cầm cố tài sản, người cầm cố phải chuyển tài sản đó để cho người nhận cầm cố quản lý và sử dụng. Còn đối với thế chấp tài sản thì người thế chấp được giữ lại tài sản thế chấp, chỉ dùng quyền sở hữu tài sản đó để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ