Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn luật cán bộ công chức"

tư vấn luật cán bộ công chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn luật cán bộ công chức.

Quy trình xem xét miễn nhiễm, từ chức đối với cán bộ

Quy trình xem xét miễn nhiễm, từ chức đối với cán bộ
Ngày 03/11/2021, Bộ Chính trị đã ra Quy định 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định này sẽ thay thế Quy định 260 năm 2009. Vậy cán bộ được xem xét cho từ chức khi nào, quy trình ra sao? Luật Minh Khuê chia sẻ trong bài viết sau đây:

Tiêu chí phân loại, đánh giá cán bộ theo luật mới nhất hiện nay?

Tiêu chí phân loại, đánh giá cán bộ theo luật mới nhất hiện nay?
Luật cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2019 và Nghị định 90/2020/NĐ-CP ban hành quy định nhiều điểm mới trong đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Bài viết này Luật Minh Khuê xin đưa ra các tiêu chí phân loại, đánh giá cán bộ theo luật mới nhất hiện nay.

Tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức theo quy định mới hiện nay

Tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức theo quy định mới hiện nay
Luật cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2019 và Nghị định 90/2020/NĐ-CP ban hành quy định nhiều điểm mới trong đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Bài viết này Luật Minh Khuê xin đưa ra các tiêu chí phân loại, đánh giá Công chức theo luật mới nhất hiện nay.

Quy tắc ứng xử của giáo viên, của nhân viên trong cơ sở giáo dục theo quy định mới nhất?

Quy tắc ứng xử của giáo viên, của nhân viên trong cơ sở giáo dục theo quy định mới nhất?
Tôi hiện đang tìm hiểu về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục theo quy định mới. Vậy Luật sư cho tôi hỏi theo quy định mới thì ứng xử của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, của giáo viên, của nhân viên trong cơ sở giáo dục được quy định như thế nào? Mong được giải đáp thắc mắc, trân trọng cám ơn.

Người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định mới ?

Người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định mới ?
Theo quy định mới năm 2019 thì Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không? đồng thời cán bộ cấp xã có được tăng phụ cấp kiêm nhiệm không? và nếu có thì tăng bao nhiêu? tăng như thế nào? và mức lương thì có thay đổi gì không? Trân trọng cám ơn.

Những bằng cấp được phép thay thế chứng chỉ quản lý nhà nước 2020?

Những bằng cấp được phép thay thế chứng chỉ quản lý nhà nước 2020?
Xin chào luật sư Minh Khuê, luật sư cho tôi hỏi một vấn đề với ạ: Tôi chuẩn bị tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức vậy xin được hỏi về điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên và những bằng cấp chứng chỉ nào có giá trị thay thế vậy. Tôi xin chân thành cảm ơn và mong sớm được giải đáp.

Các yêu cầu bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

Các yêu cầu bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước
Bảo đảm pháp chế là tổng thể các biện pháp, phương tiện tổ chức-pháp lí do các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân áp dụng nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và các tổ chức ấy cũng như việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Tăng cường hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

Tăng cường hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước
Hoạt động giám sát cơ quan quyền lực nhà nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cơ chế đảm bảo tăng cường pháp chế, giữ vững trật tự pháp luật của đời sống nhà nước. Vì vậy tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hoạt động này phải được tiến hành một cách đồng bộ giữa các yếu tố, các khâu của cơ chế nhằm đảm bảo và tăng cường pháp chế, giữ vững trật tự pháp luật.

Quyết định 1617/QĐ-TLĐ năm 2014 Quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước

Quyết định 1617/QĐ-TLĐ năm 2014 Quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước
Quyêt định 1617/QĐ-TLĐ năm 2014 Quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu ư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Cán bộ không chuyên trách cấp xã khi thôi việc có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Cán bộ không chuyên trách cấp xã khi thôi việc có được hưởng trợ cấp thôi việc không?
Xin chào luật sư công ty luật minh khuê, tôi là phó bí thư đoàn phường (cán bộ không chuyên trách cấp xã), tôi công tác từ tháng 01/2009 đến tháng 01/2018 tôi xin nghỉ việc vì bận việc gia đình. Tôi công tác được 9 năm. Tôi có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2015.