Luật sư tư vấn về chủ đề "luật cảnh vệ"

luật cảnh vệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật cảnh vệ.

Những cán bộ nhà nước nào được áp dụng chế độ cảnh vệ (bảo vệ đặc biệt) riêng theo luật ?

Những cán bộ nhà nước nào được áp dụng chế độ cảnh vệ (bảo vệ đặc biệt) riêng theo luật ?
Thưa luật sư, Em muốn hỏi là trong bộ máy nhà nước ta có những chức danh quan trọng nào được áp dụng chế độ bảo vệ nghiêm ngặt nhất (cảnh vệ 24/24) ạ ? Các biện pháp cảnh vệ được áp dụng với chức danh này là gì ? Xin luật sư đưa ra hướng dẫn và căn cứ pháp lý cụ thể! Cảm ơn luật sư! (Người hỏi: Thanh Phong).