Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn luật chống lãng phí"

tư vấn luật chống lãng phí | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn luật chống lãng phí.

Quy định về trách nhiệm bồi thường trong thực hành tiết kiệm theo pháp luật

Quy định về trách nhiệm bồi thường trong thực hành tiết kiệm theo pháp luật
Cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước và người đứng đầu doanh nghiệp Nhà nước có hành vi vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để xảy ra lãng phí, thiệt hại sẽ phải bồi thường.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook