Luat Minh Khue

luật dân quân dự bị

luật dân quân dự bị - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật dân quân dự bị

Chính sách quân nhân dự bị?

Chính sách quân nhân dự bị?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Chính sách đối với quân nhân dự bị đang thực hiện lệnh tổng động viên được quy định như thế nào?