Luật sư tư vấn về chủ đề "luật đạo hồi"

luật đạo hồi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật đạo hồi.

Luật hồi giáo là gì? Tìm hiểu về hệ thống pháp luật Hồi giáo?

Luật hồi giáo là gì? Tìm hiểu về hệ thống pháp luật Hồi giáo?
Luật Hồi Giáo được hình thành từ thế kỷ VII, mặc dù dường như không phù hợp với cuộc sống hiện đại. Luật Hồi giáo là Luật được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản, các trụ cột của đạo Hồi và các phong tục tập quán của người Hồi giáo. Bài viết tìm hiểu về Luật Hồi giáo và hệ thống pháp luật Hồi giáo.

Về hệ thống pháp luật hồi giáo

Về hệ thống pháp luật hồi giáo
Cùng với Thiên chúa giáo và Phật giáo, Hồi giáo là một trong ba tôn giáo lớn nhất trên thế giới, có hơn một tỷ tín đồ. Khoảng 30 quốc gia trên thế giới[1] được coi là quốc gia Hồi giáo. Hệ thống pháp luật Hồi giáo (Islam) có mối quan hệ mật thiết với đạo Hồi, ở đâu không có đạo Hồi thì ở đó không có pháp luật Hồi giáo.