Luật sư tư vấn về chủ đề "Luật đất đai"

Luật đất đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luật đất đai.

Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13

Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13
Ngày 29 tháng 11 năm 2013, Quốc hội ban hành Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Công ty luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn nội dung luật đất đai hiện nay để quý khách hàng tham khảo:

Quá trình phát triển của pháp luật đất đai qua từng thời kỳ?

Quá trình phát triển của pháp luật đất đai qua từng thời kỳ?
Cùng với lịch sử phát triển đất nước, công tác quản lý đất đai cũng dần được hoàn thiện. Nội dung cơ bản của công tác quản lý đất đai được thể hiện trong hệ thống ván bản quy phạm pháp luật. Hệ thống văn bản này cũng dần được hoàn thiện, từ chỗ chỉ là những văn bản dưới luật...

Phân tích các nguyên tắc cơ bản của luật đất đai ?

Phân tích các nguyên tắc cơ bản của luật đất đai  ?
Khi đề cập tới các nguyên tắc tức là nói đến phương hướng chỉ đạo, là nền tảng pháp lí xuyên suốt trong quá trình xây dựng và thực hiện pháp luật. Bài viết phân tích 5 nguyên tắc cơ bản của luật đất đai hiện nay, cụ thể:

Nội dung quản lý nhà nước về đất đai và trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai được quy định trong Luật đất đai năm 2013 như thế nào ?

Nội dung quản lý nhà nước về đất đai và trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai được quy định trong Luật đất đai năm 2013 như thế nào ?
Nhà nước quản lý toàn dân là nhà nước quản lý toàn bộ những người sống và làm việc trên lãnh thổ quốc gia, bao gồm công dân và những người không phải là công dân.Nội dung quản lý nhà nước về đất đai và trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai được quy định trong Luật đất đai năm 2013 như thế nào ?

Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai

Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai
Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học luật Hà Nội

Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học luật Hà Nội do tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học luật Hà Nội biên soạn, TS. Trần Quang Huy làm chủ biên.

Phê duyệt là gì ? Quy định về thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai

Phê duyệt là gì ? Quy định về thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai
Để quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả và triệt để thì nhà nước phải đưa ra các quy hoạch kế hoạch sử dụng đất sao cho việc quy hoạch, kế hoạch này được thực hiện một cách có hiệu quả. Bài viết xoay quanh vấn đề về phê duyệt và thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai hiện hành.

Nhận diện những hành vi vi phạm pháp luật đất đai

Nhận diện những hành vi vi phạm pháp luật đất đai
Vi phạm pháp luật đất đai là hành vi trái pháp luật, được thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý, xâm phạm tới quyền lợi của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.