Luật sư tư vấn về chủ đề "đầu tư công"

đầu tư công | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đầu tư công.

Quy định thu hồi vốn tạm ứng thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công

Quy định thu hồi vốn tạm ứng thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công
Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công có quyền tạm ứng vốn theo quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP. Tại Nghị định này có quy định chi tiết về nguyên tắc, mức tạm ứng vốn và thủ tục thu hồi tạm ứng vốn. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ với bạn đọc thủ tục thu hồi tạm ứng vốn dự án đầu tư công.

Giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì?

Giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì?
Giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì? Nội dung giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì gồm những gì? Chủ thể nào có thẩm quyền giám sát, đánh giá dự án đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công? Lời giải đáp trong bài viết dưới đây.

Cho vay lại vốn vay ODA là gì? Đối tượng được vay lại là ai? Điều kiện để được vay lại là gì?

Cho vay lại vốn vay ODA là gì? Đối tượng được vay lại là ai? Điều kiện để được vay lại là gì?
Cho vay lại vốn vay ODA là biện pháp bổ trợ cho phương thức cấp phát từ ngân sách nhà nước truyền thống khi mức bội chi ngân sách trung ương cho đầu tư phát triển bị giới hạn và không đủ đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển của Chính phủ. Vậy đối tượng nào được vay lại vốn vay ODA?

Nội dung, hồ sơ, trình tự thẩm định cho vay lại vốn vay ODA

Nội dung, hồ sơ, trình tự thẩm định cho vay lại vốn vay ODA
Để được vay lại vốn vay ODA, các đối tượng được vay lại phải đáp ứng các điều kiều theo quy định của pháp luật. Việc cho vay lại vốn vay ODA đúng đối tượng sẽ giúp giảm rủi ro trong quản lý và thu hồi nợ. Do đó, theo quy định pháp luật việc cho vay lại cần được thẩm định.

Mẫu hợp đồng cho vay lại vốn vay ODA đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Mẫu hợp đồng cho vay lại vốn vay ODA đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là một trong những đối tượng được cho vay lại vốn vay ODA. Ủy ban nhân dân tỉnh được xem xét cho vay lại khi đáp ứng điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Bài viết này, Luật Minh Khuê chia sẻ với bạn đọc mẫu hợp đồng cho vay lại vốn vay ODA đối với UBND cấp tỉnh.