Luật sư tư vấn về chủ đề "đầu tư công"

đầu tư công | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đầu tư công.

Đầu tư công là gì? Đặc điểm, phân loại vốn đầu tư công?

Đầu tư công là gì? Đặc điểm, phân loại vốn đầu tư công?
Khái niệm đầu tư công được quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật đầu tư công năm 2019: “Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này. Vậy, nguồn vốn đầu tư công được quy định ra sao?

Nội dung quy trình thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng

Nội dung quy trình thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng
Thẩm định dự án tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động đầu tư có hiểu quả. Các kết luận rút ra từ quá trình thẩm định là cơ sở để các đơn vị, cơ sở, cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ cho dự án.

Những nội dung sửa đổi cơ bản của Luật Đầu tư công

Những nội dung sửa đổi cơ bản của Luật Đầu tư công
Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 27/6/2019. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. Luật có nhiều điều được sửa đổi, bổ sung đáng chú ý?

Dự án nhóm A là gì? Thẩm quyền, quy trình phê duyệt dự án nhóm A

Dự án nhóm A là gì? Thẩm quyền, quy trình phê duyệt dự án nhóm A
Việc phân loại dự án đầu tư nhóm A, B, C không chỉ giúp nhà đầu tư đưa ra những phương án đầu tư phù hợp, mà còn để chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép đầu tư một cách thuận lợi, nhanh chóng và chính xác. Vậy dự án nhóm A là gì? Thẩm quyền, quy trình phê duyệt dự án nhóm A.

Quan điểm, mục đích ban hành luật Đầu tư công

Quan điểm, mục đích ban hành luật Đầu tư công
Khái niệm đầu tư công được quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật đầu tư công năm 2019: “15. Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này".

Giám sát và đánh giá chương trình đầu tư công

Giám sát và đánh giá chương trình đầu tư công
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về giám sát và đánh giá chương trình đầu tư công theo Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư...

Giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì?

Giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì?
Giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì? Nội dung giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì gồm những gì? Chủ thể nào có thẩm quyền giám sát, đánh giá dự án đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công? Lời giải đáp trong bài viết dưới đây.