Luật sư tư vấn về chủ đề "Luật Điện Ảnh"

Luật Điện Ảnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luật Điện Ảnh.

Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện Ảnh năm 2009

Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện Ảnh năm 2009
Ngày 18 tháng 6 năm 2009 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh. Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Luật này (Lệnh số 07/2009/L-CTN) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.