Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn luật điện lực"

tư vấn luật điện lực | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn luật điện lực.

Chuẩn bị đóng điện điểm đấu nối đối với thiết bị điện của đơn vị truyền tải điện theo trình tự nào?

Chuẩn bị đóng điện điểm đấu nối đối với thiết bị điện của đơn vị truyền tải điện theo trình tự nào?
Đấu nối lưới điện truyền tải là hoạt động yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn điện, mọi chu trình đều phải thực hiện theo đúng trình tự pháp luật quy định. Dưới đây là quy trình chuẩn bị đóng điện điểm đấu nối đối với thiết bị điện của đơn vị truyền tải điện.

Yêu cầu kỹ thuật chung đối với thiết bị đấu nối vào lưới điện truyền tải

Yêu cầu kỹ thuật chung đối với thiết bị đấu nối vào lưới điện truyền tải
Theo quy định tại Nghị định 137/2014/NĐ-CP, Công trình điện lực đấu nối vào hệ thống điện quốc gia phải đáp ứng các điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật và có Thỏa thuận đấu nối với đơn vị quản lý lưới điện. Một trong những điều kiện kỹ thuật cần đáp ứng đó là yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đấu nối.

Điều kiện, nội dung đào tạo đối với chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ tại cấp điều độ phân phối tỉnh

Điều kiện, nội dung đào tạo đối với chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ tại cấp điều độ phân phối tỉnh
Pháp luật quy định các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ tại cấp điều độ phân phối tỉnh phải được đào tạo và cấp chứng nhận vận hành bởi Cấp điều độ miền. Vậy nội dung đào tạo gồm những gì? Cùng tìm hiểu trong nội dung chia sẻ dưới đây:

Trách nhiệm của các đơn vị tham gia vận hành hệ thống điện quốc gia được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của các đơn vị tham gia vận hành hệ thống điện quốc gia được quy định như thế nào?
Bài viết trình bày quy định pháp luật về trách nhiệm của các đơn vị tham gia vận hành hệ thống điện quốc gia bao gồm: Đơn vị phát điện, đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện, đơn vị phân phối điện và bán lẻ điện, đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, đơn vị cung cấp khí cho phát điện