Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật điều ước"

luật điều ước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật điều ước.

Nhận thức về điều ước quốc tế trong bối cảnh hội nhập

Nhận thức về điều ước quốc tế trong bối cảnh hội nhập
Từ một số điều khoản trong Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ, bài viết chỉ ra sự cần thiết có một số quy định trong việc đàm phán, ký kết và gia nhập điều ước quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và nêu lên một suy nghĩ về mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và hệ thống nội luật trong bối cảnh toàn cầu hóa.