Luật sư tư vấn về chủ đề "luật doanh nghiệp"

luật doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật doanh nghiệp.

Chuyên đề: Pháp luật về thương mại, doanh nghiệp

Chuyên đề: Pháp luật về thương mại, doanh nghiệp
Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội: Không có pháp luật, xã hội sẽ không có trật tự, ổn định, không thể tồn tại và phát triển được. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu pháp luật về thương mại và doanh nghiệp

Quy định mới về tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Quy định mới về tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định này sẽ thay thế cho Nghị định 39/2018/NĐ-CP, và có hiêu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021. Theo đó, tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa như sau:

Giá trị cộng hưởng và các loại giá trị cộng hưởng

Giá trị cộng hưởng và các loại giá trị cộng hưởng
Giá trị của tổ chức sau kết hợp thường theo phương trình toán học sau: F(A+B) > F(A) + F(B) trong đó: F(A) là giá trị công ty A, F(B) là giá trị công ty B, F(A+B) là giá trị của Công ty A và Công ty B sau khi sáp nhập. Giá trị tăng thêm này thường được nhắc đến bằng khái niệm “giá trị cộng hưởng”.

Mergers and Acquisitions (M&A) và phương pháp định giá

Mergers and Acquisitions (M&A) và phương pháp định giá
M&A, được viết tắt bởi hai từ tiếng Anh: Mergers and Acquisitions. Đây là thuật ngữ để chỉ sự Mua bán hay Sáp nhập giữa hai hay nhiều công ty với nhau... Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc kiến thức về định giá và một số phương pháp định giá...

Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược thị trường của doanh nghiệp thương mại?

Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược thị trường của doanh nghiệp thương mại?
Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh quốc gia và quốc tế có ảnh hưởng lớn đến phát triển chiến lược thị trường của DNTM. Từ các yếu tố của môi trường kinh doanh này, DNTM sẽ xác định được những cơ hội/nguy cơ đối với việc phát triển chiến lược thị trường các yếu tố môi trường kinh doanh...

Một số mục tiêu phát triển chiến lược thị trường?

Một số mục tiêu phát triển chiến lược thị trường?
Từ phân tích TOWS trên cho thấy, dưới ảnh hưởng của những thay đổi có tính chiến lược, nếu tiếp tục cấu trúc chiến lược thị trường hiện hữu sẽ làm giảm hiệu suất, thậm chí làm thất bại chiến lược thị trường của DNTM và do đó, phải xác định từng chiến lược cho phù hợp và tương thích ...

Loại hình và nội dung hoàn thiện chiến lược thị trường của doanh nghiệp thương mại?

Loại hình và nội dung hoàn thiện chiến lược thị trường của doanh nghiệp thương mại?
Chiến lược thị trường của doanh nghiệp thương mại có thể hiểu là một bộ phận cấn thành chiến lược kinh doanh, Chiến lược thị trường của DNTM là một cấu trúc logic hình thức hoặc phi hình thức từ việc phân tích, nhận dạng, đề xuất giá trị và định mục tiêu thị trường được chọn tương ứng ...

Khái niệm và đặc điểm tổ chức và kinh doanh của doanh nghiệp thương mại?

Khái niệm và đặc điểm tổ chức và kinh doanh của doanh nghiệp thương mại?
Theo luật doanh nghiệp năm 2020, Doanh nghiệp là một tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Trong đó, kinh doanh là thực hiện một/ một số/ tất cả các khâu của quá trình đầu tư...

Phòng ngừa những khó khăn của doanh nghiệp

Phòng ngừa những khó khăn của doanh nghiệp
Phòng ngừa những khó khăn của doanh nghiệp nhằm mục đích cải tiến thông báo về tài chính, tạo ra những thủ tục kiểm soát mới và báo động khi tình hình doanh nghiệp phát triển đáng lo ngại và có thể hồi vực được doanh nghiệp bằng sự thương lượng và thỏa thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ chủ yếu.

Quy định về hoạt động quả lý doanh nghiệp tư nhân

Quy định về hoạt động quả lý doanh nghiệp tư nhân
Trên nguyên tắc, Chủ doanh nghiệp tự mình quản lý doanh nghiệp, tự quyết định và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vậy, Chủ doanh nghiệp tư nhân điều hành doanh nghiệp của mình như thế nào?

Thực hiện quyền chủ sở hữu vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp

Thực hiện quyền chủ sở hữu vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Vậy, Nhà nước thực hiện quyền chủ sở hữu vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp theo các nguyên tắc nào?

Chính sách phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính - tín dụng trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Giải pháp hoàn thiện chính sách

Chính sách phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính - tín dụng trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Giải pháp hoàn thiện chính sách
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về chính sách phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính - tín dụng trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Giải pháp hoàn thiện chính sách huy động, phân phối, sử dụng nguồn lực tài chính - tín dụng trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook