Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Luat Doanh Ngiep"

Luat Doanh Ngiep | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luat Doanh Ngiep.

Tu van bao hiem that ngiep

Tu van bao hiem that <strong>ngiep</strong>
Thưa luật sư hôm nay ngày 19/1/2018 tôi có nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất ngiêp. Trong giấy hẹn tới ngày 23/2/2018. Sao lâu vậy luật sư. Thường thì 15ngày trả kêt qua rùi. Xinh luật sư tư vấn giùm.