Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật dư"

luật dư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật dư.

Đất đền bù có phải nộp thuế đất khi làm sổ đỏ ?

Đất đền bù <strong>dư</strong> có phải nộp thuế đất khi làm sổ đỏ ?
Ngày 11 tháng 4 năm 1997 gia đình tôi mua mảnh đất trị giá 2 000.000(hai triệu đồng). Với diện tích đất rộng 10m, sâu 20m tổng là 200m2. Lúc đó chính quyền địa phương chỉ cấp cho gia đình tôi một phiếu thu: Nội dung phiếu thu ghi là "cấp đất ở thị tứ", nhưng do điều kiện chưa làm nhà được nên đất đó gia đình tôi đưa vào sản xuất.