Luat Minh Khue

luật gia

luật gia - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật gia

Sự khác nhau giữa luật sư và luật gia ?

Sự khác nhau giữa luật sư và luật gia ?
Luật sư, luật gia là hai khái niệm pháp lý khác nhau. Công ty luật Minh Khuê phân tích một số khác biệt căn bản để Quý khách hàng tham khảo, áp dụng trên thực tiễn:

Nguồn cội của pháp quyền

Nguồn cội của pháp quyền
Có lẽ, người Việt nam đầu tiên nói đến pháp quyền là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1919 trong Bản yêu sách gửi đến hội nghị Vecxây, yêu sách thứ 7 được Người đề ra là pháp quyền. Sau này, yêu sách đó được Bác thể hiện thành lời ca: "Bảy xin Hiến pháp ban hành/ Trăm điều phải có thần linh pháp quyền" (Yêu cầu ca, Báo Nhân dân, ngày 30/01/77). Điều dễ nhận thấy là Bác đã không đưa ra yêu sách về một "Nhà nước pháp quyền", mà chỉ về "pháp quyền". Thế thì, cái chúng ta cần là một nền pháp quyền hay là m