Luật sư tư vấn về chủ đề "luật gia"

luật gia | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật gia.

Sự khác nhau giữa luật sư và luật gia ?

Sự khác nhau giữa luật sư và luật gia ?
Luật sư, luật gia là hai khái niệm pháp lý khác nhau. Công ty luật Minh Khuê phân tích một số khác biệt căn bản để Quý khách hàng tham khảo, áp dụng trên thực tiễn:

Nguồn cội của pháp quyền

Nguồn cội của pháp quyền
Có lẽ, người Việt nam đầu tiên nói đến pháp quyền là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1919 trong Bản yêu sách gửi đến hội nghị Vecxây, yêu sách thứ 7 được Người đề ra là pháp quyền. Sau này, yêu sách đó được Bác thể hiện thành lời ca: "Bảy xin Hiến pháp ban hành/ Trăm điều phải có thần linh pháp quyền" (Yêu cầu ca, Báo Nhân dân, ngày 30/01/77). Điều dễ nhận thấy là Bác đã không đưa ra yêu sách về một "Nhà nước pháp quyền", mà chỉ về "pháp quyền". Thế thì, cái chúng ta cần là một nền pháp quyền hay là m