Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật hiến pháp"

luật hiến pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật hiến pháp.

Hiến pháp 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân đối với cử tri và nhân dân?

Hiến pháp 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân đối với cử tri và nhân dân?
Thưa luật sư. Hiến pháp 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân đối với cử tri và nhân dân? Theo bạn nhà nước của mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ hiến pháp? Cảm ơn luật sư.

Hiến Pháp năm 2013

Hiến Pháp năm 2013
Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.

Tư vấn quy định của luật hiến pháp?

Tư vấn quy định của luật hiến pháp?
Kính gửi luật sư, Tôi có một số câu hỏi này mong muốn nhận được sự giúp đỡ: Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết mục đích của việc tòa án xét xử theo nguyên tắc công khai, trừ những trường hợp do luật định?

So sánh về cách thức bảo hiến giữa các quốc gia Đức - Pháp - Mỹ?

So sánh về cách thức bảo hiến giữa các quốc gia Đức - Pháp - Mỹ?
Thưa luật sư, Tôi là sinh viên năm nhất Đại học kinh tế- luật tp. Hồ Chí Minh, chuyên nghành luật tài chính- ngân hàng - chứng khoán. Tôi có một câu hỏi muốn tham khảo ý kiến của luật sư: Sự khác biệt về cách thức bảo hiến giữa Tòa án hiến pháp(Đức), Hội đồng bảo hiến( Pháp) và Tòa án thường (Mĩ). Xin cảm ơn luật sư! Người gửi: Lưu Thị Hậu

Nhu cầu sửa đổi quy định của hiến pháp năm 1992 về sở hữu toàn dân

Nhu cầu sửa đổi quy định của hiến pháp năm 1992 về sở hữu toàn dân
Về cơ bản, tư hữu là một quyền thiêng liêng, một nhân quyền cơ bản, là người ai cũng mặc nhiên được hưởng, nhà nước cam kết bảo vệ nhân quyền, tức là trước hết bảo vệ là các quyền tư hữu về tư liệu sản xuất. Vì lẽ đó, các quyền này thường không xuất hiện trong một bản hiến văn nếu được hiểu là một khế ước cương tỏa quyền lực của chính quyền.

Chủ nghĩa hợp hiến và sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam

Chủ nghĩa hợp hiến và sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam
Chủ nghĩa hợp hiến không đồng nghĩa với hiến pháp. Chủ nghĩa hợp hiến là sự phù hợp một cách thực tế và hiệu quả trong hành vi của chính quyền đối với những giới hạn pháp lý, những giới hạn có thể tồn tại dưới dạng thành văn hoặc bất thành văn phản ánh những giá trị chung được cộng đồng thừa nhận. Sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam cần dựa trên tư duy “kiểm soát quyền lực” như một “chủ thuyết hiến pháp”, một điều phù hợp với tinh thần của chủ nghĩa hợp hiến.

Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội hàm của khái niệm “bảo vệ hiến pháp” ở đây chỉ bao hàm những hoạt động do những chủ thể mà hiến pháp đã quy định thẩm quyền (hiến pháp xác định nhiệm vụ và quyền hạn nhất định liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm sự tôn trọng, giữ gìn hiến pháp, chống lại và triệt tiêu hành vi vi hiến) tiến hành. Bởi lẽ, hiến pháp là văn bản chính trị - pháp lý do nhân dân thiết lập, thể hiện chủ quyền và ý chí của nhân dân;

Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào ? – Phần 5: Tranh luận về nhiệm kỳ của thượng nghị sĩ

Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào ? – Phần 5: Tranh luận về nhiệm kỳ của thượng nghị sĩ
Trong ngày 26 tháng Sáu, Hội nghị tiến hành xem xét thời hạn nhiệm kỳ của Thượng viện. Để một chính quyền trở nên vững vàng, tránh ban hành những đạo luật quá vội vàng, thì Thượng viện phải là một cơ quan bền vững và kiên định. Vì thế, vai trò của Thượng viện trong nền chính trị Mỹ là rất quan trọng.

Cơ quan bảo hiến ở các nước

Cơ quan bảo hiến ở các nước
Hiến pháp như đạo luật cơ bản, đạo luật tối cao của mỗi quốc gia đòi hỏi sự bảo vệ đặc biệt về mặt pháp lý nhằm bảo đảm sự tuân thủ hiến pháp, ngăn ngừa sự vi phạm hiến pháp của công dân và tổ chức cũng như của các cơ quan quyền lực nhà nước. Trên nguyên tắc, bảo vệ hiến pháp là nhiệm vụ và trách nhiệm của tất cả các cơ quan quyền lực nhà nước và các quan chức có liên quan, được thực hiện thông qua việc áp dụng những phương tiện pháp lý khác nhau trong khuôn khổ thẩm quyền của mình.

Một Hiến pháp hoàn hảo hơn

Một Hiến pháp hoàn hảo hơn
Quyết tâm đổi mới năm 1986 ở Việt Nam đã dẫn đến một hệ quả tất yếu là thay đổi Hiến pháp 1980 - Hiến pháp của một chế độ quản trị tập trung, bao cấp dựa trên các chỉ tiêu, mệnh lệnh, nghị quyết - bằng một Hiến pháp mới, Hiến pháp của nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa - Hiến pháp của một chế độ quản trị dựa trên pháp luật.

Vấn đề sở hữu: Hiện tại và đề xuất

Vấn đề sở hữu: Hiện tại và đề xuất
Việt Nam mới bắt đầu được nhận thức và áp dụng từ gần 20 năm qua. Hiến Pháp 1992 khẳng định: "Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN". Đến Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 10, năm 2006 viết gọn lại là: mô hình "nền kinh tế thị trường định hướng XHCN". Cơ chế thị trường chỉ là phương tiện để vận hành nền kinh tế thị trường dựa vào những quy luật lợi ích khách quan của nó.