Luật sư tư vấn về chủ đề "Luật hòa giải cơ sở"

Luật hòa giải cơ sở | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luật hòa giải cơ sở.

Mẫu biên bản hòa giải không thành (trong tranh chấp đất đai)

Mẫu biên bản hòa giải không thành (trong tranh chấp đất đai)
Trong tranh chấp đất đai, hòa giải là một trong những phương thức hiệu quả. Tuy nhiên, nếu việc hòa giải mà không thành công thì cần lập biên bản hòa giải không thành để các bên tranh chấp có quyền thực hiện các bước khởi kiện tiếp theo. Cụ thể: