Luật sư tư vấn về chủ đề "Luật Hoạt động Chữ thập"

Luật Hoạt động Chữ thập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luật Hoạt động Chữ thập.

Một số nội dung cơ bản của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008

Một số nội dung cơ bản của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008
Theo Luật, hoạt động CTĐ là hoạt động nhân đạo dựa vào cộng đồng do Hội CTĐ thực hiện hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân thực hiện về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khoẻ; sơ cấp cứu ban đầu; hiến máu nhân đạo,hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa.