Luật sư tư vấn về chủ đề "Luật hôn nhân và gia đình"

Luật hôn nhân và gia đình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luật hôn nhân và gia đình.

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 số 52/2014/QH13 mới nhất

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 số 52/2014/QH13 mới nhất
Ngày 19 năm 06 năm 2014, Quốc hội thông qua Luật hôn nhân gia đình mới năm 2014 số 52/2014/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Quy định Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 về quyền yêu cầu ly hôn?

Quy định Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 về quyền yêu cầu ly hôn?
Khái niệm ly hôn và quyền yêu cầu ly hôn? Quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về quyền yêu cầu ly hôn (Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn và Quyền yêu cầu ly hôn của cha mẹ, người thân thích khác của một bên vợ, chồng) sẽ được Luật Minh Khuê phân tích cụ thể:

Độ tuổi kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 ?

Độ tuổi kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 ?
Pháp luật hôn nhân gia đình mới nhất hiện nay quy định về độ tuổi được phép kết hôn như thế nào đối với nam và nữ và một số vấn đề liên quan đến thủ tục ly hôn. Luật sư của Công ty luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp một số vướng mắc cụ thể về độ tuổi kết hôn: