Luật sư tư vấn về chủ đề "luật kiểm toán"

luật kiểm toán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật kiểm toán.

Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015

Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015
Ngày 24 tháng 06 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 năm 2015. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Đề cương giới thiệu luật kiểm toán nhà nước năm 2005

Đề cương giới thiệu luật kiểm toán nhà nước năm 2005
Kiểm toán Nhà nước là công cụ kiểm tra tài chính công quan trọng của nhà nước. Hoạt động của Kiểm toán Nhà nước góp phần phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính nhà nước và tài sản công một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Kiểm toán Nhà nước góp phần phát hiện và ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí công quỹ quốc gia.

Sách Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi, bổ sung và thông qua kỳ họp thứ 8 QH14) và Hướng dẫn thi hành kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập (Quí Lâm)

Sách Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi, bổ sung và thông qua kỳ họp thứ 8 QH14) và Hướng dẫn thi hành kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập (Quí Lâm)
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Luật kiểm toán nhà nước (Đã được sửa đổi, bổ sung Thông qua kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV) và Hướng dẫn thi hành kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập" do tác giả Quí Lâm hệ thống.