Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Luật kinh doanh bảo hiểm"

Luật kinh doanh bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luật kinh doanh bảo hiểm.

Hủy hợp đồng tham gia bảo hiểm Prudential có được không ?

 Hủy hợp đồng tham gia bảo hiểm Prudential có được không ?
Kính chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi mong được giải đáp. Tôi muốn được luật sư tư vấn giúp tôi về việc hủy hợp đồng tham gia bảo hiểm Prudential. Ngày 15/10/2012, tôi có tham gia đóng BH Prudential cho con gái 06 tháng tuổi, với số tiền bảo hiểm là: 90 triệu đồng, thời hạn 15 năm.

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt độngkinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực quản lýNhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm trước yêu cầu sửa đổi, bổ sung để phù hợp với cam kết WTO và thực tiễn

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm trước yêu cầu sửa đổi, bổ sung để phù hợp với cam kết WTO và thực tiễn
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành một mặt bộc lộ nhiều điểm không phù hợp với cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam, bao gồm các cam kết cụ thể và cả nguyên tắc đối xử quốc gia, mặt khác cũng bộc lộ nhiều nhược điểm so với yêu cầu có một khuôn khổ pháp lý đảm bảo được sự vận hành thông suốt của thị trường theo nguyên tắc bình đẳng.

Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện luật kinh doanh bảo hiểm của Bộ Tài Chính

Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện luật kinh doanh bảo hiểm của Bộ Tài Chính
Việc cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài vào Việt Nam phù hợp với lộ trình phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước, đảm bảo tỷ lệ hài hoà giữa các khu vực Châu Á, châu Âu và Châu Mỹ đảm bảo thận trọng trong cấp phép, vì các doanh nghiệp được cấp phép đều thuộc các tập đoàn bảo hiểm lớn như Prudential, Manulife, AIG, ACE,..

Về điều khoản loại trừ Trách nhiệm bảo hiển trong luật kinh doanh bảo hiểm

Về điều khoản loại trừ Trách nhiệm bảo hiển trong luật kinh doanh bảo hiểm
Bất kể một hợp đồng nào muốn có hiệu lực phải đảm bảo các điều kiện nhất định của pháp luật. Thông thường, người ta quan tâm đến các điều kiện sau: điều kiện về ý chí, chủ thể, nội dung và mục đích giao kết hợp đồng, hình thức hợp đồng. Về mặt lý luận, nội dung của hợp đồng dân sự nói chung và hợp đồng bảo hiểm nói riêng là các điều khoản qua đó xác định phạm vi quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng.

Chống trục lợi bảo hiểm tài sản trong Luật kinh doanh bảo hiểm

Chống trục lợi bảo hiểm tài sản trong Luật kinh doanh bảo hiểm
Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lời, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm