Luật sư tư vấn về chủ đề "Luật người cao tuổi"

Luật người cao tuổi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luật người cao tuổi.

Luật người cao tuổi năm 2009 số 39/2009/QH12

Luật người cao tuổi năm 2009 số 39/2009/QH12
Ngày 23 tháng 11 năm 2009 tại kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XII đã thông qua luật người cao tuổi 39/2009/QH12. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 và thay thế Pháp lệnh Người cao tuổi số 23/2000/PL-UBTVQH10:

Mẫu Giấy tổng hợp đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP Luật Người cao tuổi và Luật Người khuyết tật năm 2015 (Mẫu số 9)

 Mẫu Giấy tổng hợp đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định  136/2013/NĐ-CP Luật Người cao tuổi và Luật Người khuyết tật năm 2015 (Mẫu số 9)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy tổng hợp đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP Luật Người cao tuổi và Luật Người khuyết tật của các tỉnh, thành phố năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư 102/2015/TT-BTC hướng dẫn xây dựng ngân sách nhà nước năm 2016

Quyết định 4096/QĐ-BVHTTDL về việc soạn thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi

Quyết định 4096/QĐ-BVHTTDL về việc soạn thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi
Quyết định về việc soạn thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi