Luật sư tư vấn về chủ đề "luật nhãn hiệu"

luật nhãn hiệu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật nhãn hiệu.

Định giá thương hiệu, tài sản vô hình - Khoa học hay nghệ thuật?

Định giá thương hiệu, tài sản vô hình - Khoa học hay nghệ thuật?
Trong thời gian qua, ở Việt Nam có nhiều tranh luận về giá trị của thương hiệu, tài sản vô hình. Vấn đề trên trở nên đặc biệt quan trọng khi công ty tư nhân hoặc doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn trong danh sách VNR500 tiến hành cổ phần hóa hay khi một công ty trách nhiệm hữu hạn muốn thu hút sự tham gia của thành viên mới.