Luật sư tư vấn về chủ đề "luật nước pháp"

luật nước pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật nước pháp.

Hiến pháp của Cộng hòa Pháp - Chương 11, 12, 13, 14, 15,16

Hiến pháp của Cộng hòa Pháp - Chương 11, 12, 13, 14, 15,16
Sau đây sẽ là nội dung các chương tiếp theo của Hiến pháp của Cộng hòa Pháp: Chương 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chương 11 về Hội đồng kinh tế, xã hội; Chương 12 về các đơn vị hành chính lãnh thổ địa phương; Chương 13 về các quy định chuyển tiếp liên quan đến lãnh thổ Tân Tảo...

Hiến pháp của Cộng hòa Pháp - Chương 6, 7, 8, 9, 10

Hiến pháp của Cộng hòa Pháp - Chương 6, 7, 8, 9, 10
Sau đây sẽ là nội dung các chương 6, 7, 8, 9, 10 của Hiến pháp của Cộng hòa Pháp. Chương 6 nói về Điều ước và Hiếp ước quốc tế; Chương 7 về Hội đồng Hiến pháp; Chương 8 về Cơ quan tư pháp; Chương 9 về Tòa án công lý tối cao; Chương 10 về trách nhiệm hình sự của các thành viên Chính phủ

Các nghề tư pháp ở cộng hòa Pháp

Các nghề tư pháp ở cộng hòa Pháp
Cộng hòa Pháp là một trong những quốc gia có truyền thống lập pháp từ rất lâu đời. Cùng với sự hình thành sớm của hệ thống pháp luật thực định là sự ra đời của các nghề tư pháp (từ thời La Mã cổ đại). Những chủ thể này đã và đang chứng tỏ vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì công lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Pháp.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook