Luật sư tư vấn về chủ đề "Luật quốc thế"

Luật quốc thế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luật quốc thế.

Việt Nam với việc phê chuẩn nghị định thư sửa đổi Hiệp định Trips (phần 1)

Việt Nam với việc phê chuẩn nghị định thư sửa đổi Hiệp định Trips (phần 1)
Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) được ký kết ngày 15/4/1994 và bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/19951 cùng với sự ra đời của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Hiệp định TRIPS là một điều ước quốc tế đa phương quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT) và bên cạnh Hiệp định WTO, Hiệp định TRIPS phải được tất cả các nước thành viên WTO tuân thủ và thi hành.