Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Luat Quy Hoach"

Luat Quy Hoach | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luat Quy Hoach.

Trông mía không có đuong thu hoach

Trông mía không có đuong thu <strong>hoach</strong>
Cách đây nhà tôi trồng mía không có đuờng xe chở mía hay đi nhờ qua đất sát bêm mới ra đuong đươc có đền bù đầy đủnăm nay chủ đất không cho qua thoả thuận cung không cho qua. Thì mía của tôi đầu tư mất bao nhiêu công sức tiền bạc đổ vô đó,giờ không cho qua thì phai lam sao đã gửi đơn hoà giải cũng không đuoc viết đơn lên xa cúng gửi.

Đât trông cây nâu năm

Đât trông cây nâu năm
dât khoang 3000 m2 trong dien quy hoach chuyên đôi trông cây nâu năm cua xã. Và trên mang đât đó e đã

Đào Nguyễn

Đào Nguyễn
giúp đỡ ạhiện công ty em đang quy hoach đất để xây dựng khu công nghiệp, thời gainthuê đất để xây dựng