Luật sư tư vấn về chủ đề "Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam"

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam là gì?
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân số 24 văn bản hợp nhất - Văn phòng Quốc Hội vào ngày 16 tháng 12 năm 2019 đã quy định định rõ về Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự. Sĩ quan là lực lượng nòng cốt để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nghị định số 21/2009/NĐ-CP thi hành luật sĩ quan

Nghị định số 21/2009/NĐ-CP thi hành luật sĩ quan
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook