Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật sư cạnh tranh"

luật sư cạnh tranh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật sư cạnh tranh.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Hiểu theo nghĩa rộng, hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm tất cả hành vi xâm hại tới hoạt động cạnh tranh trên thị trường, xâm hại tới quyền tự do cạnh tranh công bằng của các doanh nghiệp. Theo cách quan niệm này, các hành vi hạn chế cạnh tranh (nhất là các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí thống lĩnh) cũng thuộc vào phạm trù “cạnh tranh không lành mạnh”