Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật sư đấu thầu"

luật sư đấu thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật sư đấu thầu.

Thắc mắc về chứng chỉ chuyên môn khi tham gia gói thầu mua sắm hàng hóa ?

Thắc mắc về chứng chỉ chuyên môn khi tham gia gói thầu mua sắm hàng hóa ?
Xin chào Luật sư tôi là chủ một Cửa hàng Điện tử - Tin học mong muốn tham gia dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa (thuộc lĩnh vực mua sắm, sửa chữa thiết bị điện tử - tin học) với tư cách nhà thầu là cá nhân. Theo quy định tại điểm b, c Khoản 2 Điều 5 Luật Đấu thầu 2013, tôi phải có *chứng chỉ chuyên môn phù hợp* theo quy định của pháp luật và đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn về các trường hợp lưu trữ hồ sơ trong đấu thầu ?

Hướng dẫn về các trường hợp lưu trữ hồ sơ trong đấu thầu ?
Xin chào luật Minh Khuê, mong luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề như sau: Tại khoản 1 điều 10 Nghị định 63/2014 của Chính phủ có nêu "Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu giữ đến tối thiểu 3 năm sau khi quyết toán hợp đồng, trừ hồ sơ quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này".

Tìm hiểu quy định Luật Đấu thầu năm 2005

Tìm hiểu quy định Luật Đấu thầu năm 2005
Việc ban hành Luật đấu thầu chắc chắn sẽ là sự kiện có tính thuyết phục cao trong quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vì đây sẽ là một minh chứng thể hiện sự quyết tâm của Việt Nam trong việc nâng cao địa vị pháp lý, tăng cường tính công khai, minh bạch của công tác đấu thầu tại Việt Nam. Đồng thời, Quy chế Đấu thầu hiện hành cũng như Dự thảo Luật đấu thầu được soạn thảo về cơ bản phù hợp với thông lệ đấu thầu mua sắm công trên thế giới, trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc