Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật sư đầu tư"

luật sư đầu tư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật sư đầu tư.

Phân phối - Rào cản của luật đầu tư

Phân phối - Rào cản của luật đầu tư
Mặc dù về nguyên tắc các nhà đầu tư nước ngoài đã được phép thành lập doanh nghiệp phân phối 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Thế nhưng, câu chuyện không hề đơn giản.