Luat Minh Khue

luật sư đầu tư

luật sư đầu tư - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật sư đầu tư

Phân phối - Rào cản của luật đầu tư

Phân phối - Rào cản của luật đầu tư
Mặc dù về nguyên tắc các nhà đầu tư nước ngoài đã được phép thành lập doanh nghiệp phân phối 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Thế nhưng, câu chuyện không hề đơn giản.