Luật sư tư vấn về chủ đề "luật sư hành chính"

luật sư hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật sư hành chính.

Thực trạng thụ lý, kết quả giải quyết, xét xử các vụ án hành chính tại Tòa án hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh

Thực trạng thụ lý, kết quả giải quyết, xét xử các vụ án hành chính tại Tòa án hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê. Luật sư cho tôi hỏi tình hình thụ lý, kết quả giải quyết và những khó khăn, trở ngại trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính trong năm 2019 tại Tòa án hai cấp Tp Hồ Chí Minh..."

Xác định người bị kiện trong vụ án hành chính

Xác định người bị kiện trong vụ án hành chính
Khách hàng: "... Luật sư hãy giúp tôi nêu những bất cập về xác định người bị kiện trong vụ án hành chính theo Pháp lệnh số 29/2006/PL-UBTVQH11 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính? Hiện nay vấn đề này được quy định như thế nào?"

Chức năng tài phán hành chính của Toà án và yếu tố thường được dùng làm cơ sở cho việc xác định loại việc thuộc thẩm quyền tài phán của Toà án

Chức năng tài phán hành chính của Toà án và yếu tố thường được dùng làm cơ sở cho việc xác định loại việc thuộc thẩm quyền tài phán của Toà án
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Kính thưa Luật sư, Luật sư hãy giải thích cho tôi rõ hơn về chức năng tài phán hành chính của Tòa án và yếu tố thường được dùng làm cơ sở cho việc xác định loại việc thuộc thẩm quyền tài phán của Tòa án là gì? ..."

Nguyên nhân hệ thống tài phán hành chính có muộn và kém phát triển ở các nước xã hội chủ nghĩa (trong đó có Việt Nam)

Nguyên nhân hệ thống tài phán hành chính có muộn và kém phát triển ở các nước xã hội chủ nghĩa (trong đó có Việt Nam)
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc các kiến thức liên quan đến tài phán hành chính, ở những nội dung như: Nguyên nhân hệ thống tài phán hành chính có muộn và kém phát triển ở các nước xã hội chủ nghĩa; sự xuất hiện tài phán hay tư pháp hành chính ở Việt Nam....