Luat Minh Khue

luật sư kinh doanh

luật sư kinh doanh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật sư kinh doanh

Luật sư tư vấn pháp luật kinh doanh và giải quyết tranh chấp

Luật sư tư vấn pháp luật kinh doanh và giải quyết tranh chấp
Tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại là một dạng tranh chấp phổ biến việc giải quyết các tranh chấp đó đòi hỏi các bên phải am hiểu pháp lý và có kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc. Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật kinh doanh và giải quyết tranh chấp nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trên từ thực tiễn cuộc sống:

Thế nào là giá thị trường?

Thế nào là giá thị trường?
Một trong những nguyên nhân khiến tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thời gian qua bị chậm là do quy định về: “Xác định giá trị quyền sử dụng đất và giá trị lợi thế vị trí địa lý vào giá trị doanh nghiệp” tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP còn bất cập. Dư luận đặc biệt quan tâm đến vấn đề này khi Bộ Tài chính chuẩn bị trình Thủ tướng bản Dự thảo sửa đổi Nghị định 109.