Luat Minh Khue

luật sư minh khuê

luật sư minh khuê - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật sư minh khuê

Nói với thế hệ trẻ

Nói với thế hệ trẻ
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Tốt nghiệp đại học mới chỉ là cơ sở để mở đầu cuộc đời của người cán bộ nghiên cứu.Có bằng tiến sĩ cũng là bắt đầu con đường nghiên cứu khoa học. Hãy ghi nhớ lờidạy của Bác Hồ: “Học để làm việc, làm người, làm cách mạng. Học để phục vụ nhân dân”.