Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật sư quốc tế"

luật sư quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật sư quốc tế.

Tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
Công ty Luật Minh Khuê sẽ tư vấn, hướng dẫn và cộng tác với các Văn phòng luật sư tại các quốc gia trên thế giới cho Doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các tranh chấp về thương mại quốc tế trong khuôn khổ các cam kết trong WTO hoặc các cam kết trong thương mại quốc tế khác, bao gồm các dịch vụ chính:

Vai trò của luật sư trong tố tụng hành chính

Vai trò của luật sư trong tố tụng hành chính
Trong một chế độ dân chủ, đã nói đến Toà án là phải nói đến luật sư, nói đến công tác xét xử thì không thể nói đến vai trò của luật sư. Vì nội dung cơ bản của dân chủ là quyền của công dân, quyền của con người. Và một trong những người bảo vệ quyền con người là luật sư.

Việt Nam cam kết cho phép luật sư nước ngoài hành nghề

Việt Nam cam kết cho phép luật sư nước ngoài hành nghề
Theo cam kết trong khuôn khổ Hiệp định tự do thương mại ASEAN – Úc – New Zealand, Việt Nam cam kết cho phép các tổ chức luật sư nước ngoài sử dụng luật sư Việt Nam và cho phép các luật sư nước ngoài hành nghề tại các công ty luật của Việt Nam trong vai trò tư vấn về luật nước ngoài/quốc tế.

Luật trong mua bán hàng hóa quốc tế

Luật trong mua bán hàng hóa quốc tế
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một hình thức pháp lý của quan hệ thương mại quốc tế, chính vì vậy nó bị sự điều chỉnh bởi nguồn luật thương mại quốc tế, bao gồm các điều ước về mua bán hàng hóa quốc tế, các tập quán quốc tế về thương mại, tiền lệ pháp và pháp luật quốc gia.

Áp dụng án lệ: Càng chậm chễ - Càng tụt hậu

Áp dụng án lệ: Càng chậm chễ - Càng tụt hậu
Ý nghĩa và mục đích của pháp luật là tạo ra, bảo đảm công lý, mà hai thành tố của nó là lẽ phải và sự bình đẳng. Nhưng lịch sử đã chứng minh không phải pháp luật nào cũng tạo ra công lý.

Nguyên tắc tối huệ quốc (MFN)

Nguyên tắc tối huệ quốc (MFN)
Tối huệ quốc, viết tắt theo tiếng Anh là MFN (Most favoured nation), là nguyên tắc pháp lý quan trọng nhất của WTO. Tầm quan trọng đặc biệt của MFN được thể hiện ngay tại Điều I của Hiệp định CATT (mặc dù bản thân thuật ngữ "tối huệ quốc"không được sử dụng trong điều này).

Tìm hiểu quy chế toà án quốc tế

Tìm hiểu quy chế toà án quốc tế
Điều 1. Tòa án quốc tế được thành lập theo Hiến chương Liên hợp quốc là cơ quan xét xử chính của Liên hợp quốc, được tổ chức và hoạt động theo đúng các nghị quyết dưới đây của bản quy chế này.